Sơn nội thất

TAZAKI PRO 1*

SƠN MỊN NỘI THẤT

Chùi rửa được, bảo vệ 2 năm, độ bám dính cao, độ che phủ cao, mịn màng.

      

Sơn nội thất

TAZAKI PRO 3*

SƠN NỘI THẤT LAU CHÙI

Chùi rửa được, bảo vệ 2 năm, độ bám dính cao, độ che phủ cao, mịn màng

   

Sơn nội thất

TAZAKI PRO 5*

SƠN NỘI THẤT BÓNG NGỌC TRAI

Chùi rửa được, bảo vệ 5 năm, độ bám dính cao, độ che phủ cao, mịn màng và bóng

  

Sơn nội thất

TAZAKI PRO 7*

SƠN NỘI THẤT SIÊU BÓNG HỢP KIM 

Chùi rửa được, bảo vệ 5 năm, độ bám dính cao, độ che phủ cao, mịn màng và bóng