Sơn kháng kiềm

TAZAKI PLATINUM

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI THẤT VÀ NGOẠI THẤT CAO CẤP PLATINUM

Kháng kiềm, kháng muối, độ bám dính tốt, độ che phủ cao

  

Sơn kháng kiềm

TAZAKI PRIMER

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI THẤT

Kháng kiềm, kháng muối, độ bám dính tốt, độ che phủ cao

    

Sơn kháng kiềm

TAZAKI SEALER

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT

Kháng kiềm, kháng muối, độ bám dính tốt, độ che phủ cao