Sơn chống thấm đa năng

TAZAKI STAR

SƠN CHỐNG THẤM ĐA NĂNG (HỆ TRỘN XI MĂNG)

Không cháy, không độc hại, an toàn cho sức khoẻ.