Với tầm nhìn: “không ngừng đổi mới để tạo ra hệ sinh thái cho ngành Kiến trúc và Nội thất uy tín hàng đầu khu vực, góp phần tạo xu hướng để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập với quốc tế”, Ikina được thành lập vào tháng 7 năm 2015 đã nhanh chóng phát triển và đạt được những thành công nhất định, là TOP các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc và nội thất, liên tục mở rộng thị trường với tần suất mỗi năm có 1 đến 2 chi nhánh tại các tỉnh thành khác nhau.

Mô hình hóa ý tưởng, chuyển suy nghĩ thành thực tế, tối ưu và hợp lý không gian sống, chúng tôi tuyên bố cam kết nâng cao giá trị cuộc sống, sử dụng vật liệu an toàn cho người sử dụng.